::  BERSAMAAN ::


S1: Bolehkah pemohon Bukan Warganegara atau Penduduk Tetap untuk memohon kemasukan ke UiTM?
J1: TIDAK BOLEH. Permohonan kemasukan ke UiTM terbuka kepada WARGANEGARA MALAYSIA dan BUMIPUTERA sahaja.
 
S2: Berapa kalikah pengambilan pelajar di UiTM dibuat setahun?
J2: 2 kali setahun mengikut peringkat pengajian yang ditawarkan. Sila klik di sini untuk melihat jadual pengambilan.
 
S3: Bagaimana untuk mendapatkan borang permohonan kemasukan ke UiTM?
J3: Permohonan kemasukan ke UiTM adalah dengan mengguna pakai Aplikasi Dalam Talian sepenuhnya melalui laman web upu.mohe.gov.my atau http://online.uitm.edu.my mengikut jadual pengambilan seperti di JADUAL 1 di atas.

Nombor Unik ID atau No. Slip UiTM bagi permohonan kemasukan ke UiTM melalui Aplikasi Dalam Talian boleh dibeli di kaunter Bank Simpanan Nasional atau menggunakan mesin ATM atau SMS Banking bagi pemegang akaun BSN mengikut tarikh yang diiklankan.
 
S4: Adakah saya perlu menghantar salinan borang permohonan bersama dokumen sokongan ke UiTM?
J4: Ya. Calon perlu mencetak maklumat permohonan dan menghantar bersama-sama dengan salinan dokumen yang telah disahkan ke UiTM. HANYA bagi Peringkat Pengajian berikut:

BIL

KATEGORI CALON / PERINGKAT PENGAJIAN

ALAMAT PENGHANTARAN DOKUMEN

1. 

Lepasan Diploma/Setaraf IPT Lain untuk program Ijazah Sarjana Muda

Bahagian Pengambilan Pelajar, UiTM Shah Alam

2. 

Kategori C bagi Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf

Bahagian Pengambilan Pelajar, UiTM Shah Alam

3. 

Program Profesional

Dekan Fakulti mengikut program pilihan pertama pemohon

4. 

Program Pengajian Luar Kampus/ Setara Sepenuh Masa

Dekan Fakulti mengikut program pilihan pertama pemohon

 
S5: Adakah saya dibenarkan membuat pertukaran/pindaan kod program pengajian selepas tarikh tutup permohonan kemasukan ke UiTM?
J5: TIDAK DIBENARKAN.
 
S6. Adakah saya dibenarkan menukar program pengajian yang telah ditawarkan oleh UiTM?
J6: TIDAK DIBENARKAN.
 
S7: Adakah pemohon dibenarkan menukar IPTA setelah menerima tawaran UiTM?
J7: TIDAK DIBENARKAN.
 
S8: Apakah yang perlu saya buat jika saya/ ibu/ bapa tiada sijil kelahiran atau sijil kelahiran hilang?
J8: Anda boleh mendapatkan semula sijil lahir di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) terdekat.
 
S9: Apakah dasar MUET dalam permohonan kemasukan ke UiTM bagi Sesi Akademik 2012/2013?
J9: Bagi calon lepasan STPM, Matrikulasi dan Diploma yang akan mengikuti program Ijazah Sarjana Muda disyaratkan telah mengambil MUET dan mencapai :

BAND

PROGRAM

Band Empat (4)
Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahsa Kedua (TESL)
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Bahasa Inggeris untuk Komunasi Profesional)
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang(Kepujian)
Band Tiga (3)
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
Band Satu (1)
Program lain selain di atas
 
S10: Bagaimanakah saya boleh menyemak status keputusan permohonan kemasukan ke UiTM?
J10: Anda boleh menyemak status keputusan permohonan ke UiTM melalui http://online.uitm.edu.my
 
S11: Bagaimanakah caranya untuk saya mengetahui program pengajian yang dipilih adalah program pengajian yang ada temu duga?
J11: Program pengajian yang ada temu duga boleh dikenal pasti dengan adanya tanda (#) di bahagian akhir nama program.
 
S12: Bagaimanakah caranya untuk saya mengetahui program pengajian yang dipilih adalah layak dengan kelayakan yang saya perolehi?
J12: Anda boleh menyemak syarat kelayakan melalui http://www.selangkah.uitm.edu.my/ atau membaca syarat kemasukan melalui http://online.uitm.edu.my
 
S13: Bagaimana untuk saya mendapatkan surat tawaran dari UiTM?
J13: Anda boleh mendapat surat tawaran melalui http://online.uitm.edu.my.
 
S14: Apakah jenis pelayar yang sesuai untuk mengisi borang permohonan atas talian melalui http://online.uitm.edu.my.?
J14: Sila gunakan Internet Explorer versi 6.0 dan ke atas SAHAJA untuk menghantar permohonan atas talian.
 
S15: Bolehkah saya mendaftar jika kelayakan sebenar saya tidak memenuhi syarat kemasukan?
J15: Tidak boleh. Tawaran dengan sendirinya akan terbatal sekiranya anda tidak menepati syarat Am Universiti dan juga Syarat Khas Program serta membuat pemalsuan data semasa mengisi borang permohonan.
 
S16: Di manakah saya boleh mendapatkan bantuan tajaan ke UiTM?
J16: Anda boleh merujuk ke bahagian berikut:
1. Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar Aras 3,
Bangunan Budisiswa
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Tel : 603-5544 3542
Faks : 603-5544 3517
 
2. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
Lot G2 Tkt. Bawah Wisma Chase Perdana
Off Jalan Semantan, Damansara Height
50490 Kuala Lumpur
Tel : 03-2098 3731/3732
Fax : 03-2098 3769
 
S17: Saya telah membeli No Slip BSN, tetapi terdapat paparan 'Maaf, No Pin Yang Dibeli Tidak Sah"
Pastikan anda telah mempunyai [ No Slip BSN ] di bawah kategori yang betul.
 
S18: Saya telah tersalah membeli Nombor Unik ID atau No. slip UiTM, bolehkah saya membuat pertukaran nombor yang baru?
J18: Hanya calon yang tersalah membeli Nombor Unik ID atau No. slip UiTM di kaunter BSN pada hari yang sama sahaja yang boleh membuat pertukaran nombor yang baru.
 
S19: Bilakah keputusan permohonan akan diumumkan?
J19: Sila rujuk http://online.uitm.edu.my dari masa ke semasa atau sila hubungi Pihak Bahagian Pengambilan Pelajar.
Pertanyaan Mengenai Permohonan : (+603)-55443164/3165/3166/3174/3175
 
S20: Kenapa program yang saya hendak mohon tiada dalam borang?
J20: Sila semak Senarai Program sebelum membuat permohonan.
 

 

INFO
MDAB