PROGRAM PRA DIPLOMA, DIPLOMA DAN ASASI AMBILAN SESI 2 2016/2017

/ = Ditawarkan
X = Tidak Ditawarkan

BIL
FAKULTI
BIL
KOD PRG
PROGRAM
LEPASAN
PRA PERDAGANGAN (B) PRA SAINS (C) SPM (S)
PROGRAM DIPLOMA
1
FAKULTI PERAKAUNAN
1
AC110
DIPLOMA PERAKAUNAN 
/
X
/
2
AC120
DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 
X
X
/
2
FAKULTI SENILUKIS DAN SENIREKA
3
AD110
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA 
/
/
/
3
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN & PENGAJIAN POLISI
4
AM110
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 
/
X
/
5
AM120
DIPLOMA PENTADBIRAN KORPORAT 
/
X
/
4
FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR
6
AP111
DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH 
X
/
/
7
AP114
DIPLOMA UKUR BAHAN 
X
/
/
8
AP115
DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH 
X
/
/
9
AP116
DIPLOMA BANGUNAN 
X
/
/
10
AP117
DIPLOMA REKABENTUK DALAMAN 
X
/
/
11
AP119
DIPLOMA UKUR BANGUNAN 
X
/
/
12
AP120
DIPLOMA SAINS GEOMATIK 
X
/
/
13
AP148
DIPLOMA SENIBINA LANDSKAP 
X
/
/
14
AP243
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA 
X
X
/
5
FAKULTI SAINS GUNAAN
15
AS113
DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER 
X
/
/
16
AS114
DIPLOMA MIKROBIOLOGI 
X
/
/
17
AS115
DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN 
X
/
/
18
AS116
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN 
X
/
/
19
AS117
DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN 
X
/
/
20
AS118
DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL 
X
/
/
21
AS120
DIPLOMA SAINS 
X
/
/
6
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI
22
AT110
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 
X
/
/
7
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN
23
BM111
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 
/
X
/
24
BM114
DIPLOMA ANALISIS PELABURAN 
/
X
/
25
BM115
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURANS) 
/
X
/
26
BM117
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) 
/
X
/
27
BM118
DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
/
/
/
28
BM119
DIPLOMA PENGAJIAN PERBANKAN 
/
X
/
8
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
29
CS110
DIPLOMA SAINS KOMPUTER 
X
/
/
30
CS111
DIPLOMA STATISTIK 
X
/
/
31
CS112
DIPLOMA SAINS AKTUARI 
X
/
/
32
CS143
DIPLOMA SAINS MATEMATIK 
X
/
/
9
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
33
EC110
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 
X
/
/
10
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
34
EE110
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KAWALAN DAN INSTRUMENTASI) 
X
/
/
35
EE111
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) 
X
/
/
36
EE112
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA) 
X
/
/
11
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA
37
EH110
DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA 
X
/
/
12
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
38
EM110
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
X
/
/
13
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI
39
CT111
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN) 
/
/
/
40
CT112
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) 
/
/
/
41
CT113
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER) 
/
/
/
42
CT114
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF) 
/
/
/
43
FF115
DIPLOMA ANIMASI 
/
/
/
14
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN
44
HM110
DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL 
/
X
/
45
HM111
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 
/
X
/
46
HM112
DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
/
/
/
47
HM115
DIPLOMA SENI KULINARI 
/
X
/
48
HM116
DIPLOMA SENI PASTRI 
/
X
/
15
FAKULTI SAINS KESIHATAN
49
HS110
DIPLOMA KEJURURAWATAN 
X
/
X
50
HS111
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN 
X
/
X
51
HS112
DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN 
X
/
X
52
HS113
DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN 
X
/
X
53
HS114
DIPLOMA FISIOTERAPI 
X
/
X
54
HS115
DIPLOMA PEMULIHAN CARA KERJA 
X
/
X
16
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI
55
IC110
DIPLOMA MUAMALAT 
/
/
/
56
IC120
DIPLOMA PENGURUSAN HALAL 
/
/
/
17
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT
57
IM110
DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT 
/
/
/
58
IM120
DIPLOMA PENGURUSAN PERPUSTAKAAN 
/
/
/
18
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA
59
MC110
DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA 
/
/
/
60
MC111
DIPLOMA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU DAN KEUSAHAWANAN KANDUNGAN 
/
/
/
19
FAKULTI MUZIK
61
MU110
DIPLOMA SENI MUZIK 
/
/
/
20
FAKULTI FARMASI
62
PH110
DIPLOMA FARMASI 
X
/
X
21
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI
63
SR111
DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI 
/
/
/
64
SR113
DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN 
/
/
/
 
PROGRAM ASASI
1
FAKULTI PENDIDIKAN
1
PI020
ASASI TESL 
X
X
X
2
FAKULTI UNDANG-UNDANG
2
PI005
ASASI UNDANG-UNDANG UITM 
X
X
/
3
PI007
ASASI UNDANG-UNDANG K.P.T.M 
X
X
X
3
PUSAT ASASI
4
PI009
ASASI KEJURUTERAAN 
X
X
X
5
PI080
ASASI SAINS 
X
X
X