PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA AMBILAN SESI 2 2016/2017

/ = Ditawarkan
X = Tidak Ditawarkan

BIL
FAKULTI
BIL
KOD PRG
PROGRAM
LEPASAN
STPM (A) MATRIK/ASASI UITM (L) DIPLOMA IPT LAIN (N) DIPLOMA UITM (D) PENERAPAN DIPLOMA SEMESTER AKHIR (T) PENERAPAN DIPLOMA SEM 03 (G) PENERAPAN ASASI/ TREK PANTAS (V)
1
FAKULTI PERAKAUNAN
2
FAKULTI SENILUKIS DAN SENIREKA
3
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN & PENGAJIAN POLISI
4
FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR
1
AP243
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA 
X
X
X
/
X
X
X
5
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA
6
FAKULTI SAINS GUNAAN
7
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI
8
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN
9
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
10
FAKULTI PERGIGIAN
11
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
12
FAKULTI PENDIDIKAN
13
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
14
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA
15
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
16
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI
17
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN
18
FAKULTI SAINS KESIHATAN
19
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI
20
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT
21
FAKULTI UNDANG-UNDANG
22
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA
23
FAKULTI PERUBATAN
24
FAKULTI MUZIK
25
FAKULTI FARMASI
26
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI