PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA AMBILAN SESI 2 2014/2015

/ = Ditawarkan
X = Tidak Ditawarkan

BIL
FAKULTI
BIL
KOD PRG
PROGRAM
LEPASAN
STPM (A) STAM(F) MATRIK/ASASI UITM (L) DIPLOMA IPT LAIN (N) DIPLOMA UITM (D) PENERAPAN DIPLOMA SEMESTER AKHIR (T) PENERAPAN ASASI/ TREK PANTAS (V)
1
FAKULTI PERAKAUNAN
2
FAKULTI SENILUKIS DAN SENIREKA
3
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN & PENGAJIAN POLISI
4
FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR
1
AP243
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA 
X
X
X
X
X
X
X
5
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA
2
LG240
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI PROFESIONAL 
/
X
/
/
/
/
/
3
LG241
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA MELAYU KOMUNIKASI PROFESIONAL 
/
X
/
/
/
/
/
4
LG242
SARJANA MUDA BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA ARAB KOMUNIKASI PROFESIONAL 
/
/
X
/
X
X
X
6
FAKULTI SAINS GUNAAN
7
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI
8
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN
9
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
10
FAKULTI PERGIGIAN
11
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
12
FAKULTI PENDIDIKAN
13
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
14
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA
15
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
16
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI
17
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN
18
FAKULTI SAINS KESIHATAN
19
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KOMTEMPORARI
5
IC210
SARJANA MUDA MUAMALAT (KEPUJIAN) 
/
/
/
/
/
/
X
20
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT
6
IM244
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN 
/
X
/
/
/
/
X
7
IM245
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT 
/
X
/
/
/
/
X
8
IM246
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN REKOD 
/
X
/
/
/
/
X
9
IM247
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PUSAT SUMBER 
/
X
/
/
/
/
X
21
FAKULTI UNDANG-UNDANG
10
LW224
IJAZAH SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 
/
X
/
X
/
/
/
22
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA
11
MC220
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
23
FAKULTI PERUBATAN
24
FAKULTI MUZIK
25
FAKULTI FARMASI
26
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI
12
SR241
SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
13
SR243
SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/