PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA AMBILAN Sesi 1 2014/2015

/ = Ditawarkan
X = Tidak Ditawarkan

BIL
FAKULTI
BIL
KOD PRG
PROGRAM
LEPASAN
STPM (A) STAM(F) MATRIK/ASASI UITM (L) DIPLOMA IPT LAIN (N) DIPLOMA UITM (D) PENERAPAN DIPLOMA SEMESTER AKHIR (T) PENERAPAN ASASI/ TREK PANTAS (V)
1
FAKULTI PERAKAUNAN
1
AC220
SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
2
FAKULTI SENILUKIS DAN SENIREKA
2
AD228
SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
3
AD230
SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
4
AD232
SARJANA MUDA PENGAJIAN BUDAYA VISUAL (KEPUJIAN) 
X
X
X
X
/
/
X
5
AD241
SARJANA MUDA SENI REKA GRAFIK (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
6
AD242
SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
7
AD243
SARJANA MUDA SENI REKA LOGAM KONTEMPORARI (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
8
AD244
SARJANA MUDA SENI REKA PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
9
AD245
SARJANA MUDA SERAMIK PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
10
AD246
SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
11
AD247
SARJANA MUDA FOTOMEDIA KREATIF (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
3
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN & PENGAJIAN POLISI
12
AM225
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT (KEPUJIAN) 
X
X
X
X
/
/
/
13
AM228
SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN) 
/
X
/
X
/
/
/
4
FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR
14
AP220
SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
X
15
AP221
SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
X
16
AP224
SARJANA MUDA UKUR BAHAN (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
X
17
AP225
SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
X
18
AP229
SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
X
19
AP230
SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
X
20
AP243
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA 
/
X
/
/
/
/
X
21
AP246
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PEMBINAAN 
/
X
/
/
/
/
X
22
AP247
SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
X
23
AP248
SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
X
5
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA
24
LG240
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI PROFESIONAL 
/
X
/
/
/
/
/
25
LG241
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA MELAYU KOMUNIKASI PROFESIONAL 
/
X
/
/
/
/
/
26
LG242
SARJANA MUDA BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA ARAB KOMUNIKASI PROFESIONAL 
/
/
X
/
X
X
X
6
FAKULTI SAINS GUNAAN
27
AS201
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI 
/
X
/
X
/
/
X
28
AS202
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA 
/
X
/
/
/
/
X
29
AS203
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK 
/
X
/
/
/
/
X
30
AS229
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERSEKITARAN 
/
X
/
/
/
/
X
31
AS230
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BAHAN 
/
X
/
/
/
/
X
32
AS232
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BIO-KOMPOSIT 
/
X
/
/
/
/
X
33
AS243
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI POLIMER 
/
X
/
/
/
/
X
34
AS244
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS BIOMOLEKUL 
/
X
/
/
/
/
X
35
AS245
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA GUNAAN 
/
X
/
/
/
/
X
36
AS246
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 
/
X
/
/
/
/
X
37
AS247
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERABOT 
/
X
/
/
/
/
X
38
AS248
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI TEKSTIL 
/
X
/
/
/
/
X
39
AS251
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI 
/
X
/
/
/
/
X
40
AS253
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA (ANALISIS FORENSIK) 
/
X
/
/
/
/
X
41
AS254
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI MARIN 
/
X
/
/
/
/
X
7
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI
42
AT220
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN) 
/
X
/
X
/
/
X
8
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN
43
BM231
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEUSAHAWANAN 
X
X
X
X
/
/
X
44
BM232
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
45
BM234
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN(KEPUJIAN) 
X
X
X
X
/
/
X
46
BM235
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN(KEPUJIAN) 
X
X
X
X
/
/
X
47
BM236
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN) 
X
X
X
X
/
/
X
48
BM240
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PEMASARAN 
/
X
/
/
/
/
/
49
BM241
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) INSURANS 
/
X
/
X
/
/
/
50
BM242
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEWANGAN 
/
X
/
X
/
/
/
51
BM243
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 
/
X
/
/
/
/
/
52
BM244
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN OPERASI 
/
X
/
/
/
/
/
53
BM245
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERUNCITAN 
X
X
X
X
/
/
X
54
BM246
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERNIAGAAN ANTARABANGSA 
/
X
/
/
/
/
/
55
BM247
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGANGKUTAN 
/
X
/
/
/
/
/
56
BM249
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERBANKAN ISLAM 
/
X
/
/
/
/
/
57
BM250
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) EKONOMI PERNIAGAAN 
/
X
/
X
/
/
/
9
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
58
CS230
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
X
59
CS240
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
X
60
CS241
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) STATISTIK 
/
X
/
/
/
/
X
61
CS242
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKTUARI 
X
X
/
X
/
/
X
62
CS243
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM PINTAR 
X
X
X
X
/
/
X
63
CS244
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN 
/
X
/
/
/
/
X
64
CS245
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN 
/
X
/
/
/
/
X
65
CS246
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT 
/
X
/
/
/
/
X
66
CS247
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGKOMPUTERAN 
/
X
/
/
/
/
X
67
CS248
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN 
/
X
/
/
/
/
X
68
CS249
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK 
/
X
/
/
/
/
X
69
CS251
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK 
/
X
/
/
/
/
X
70
CS253
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER(KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA 
/
X
/
/
/
/
X
10
FAKULTI PERGIGIAN
71
DS240
SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN 
X
X
/
X
/
/
X
11
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
72
EC220
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM 
X
X
/
/
/
/
X
73
EC221
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM (INFRASTRUKTUR) 
X
X
X
X
/
/
X
12
FAKULTI PENDIDIKAN
74
ED241
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA 
/
X
/
/
/
/
X
75
ED242
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN SENI DAN SENIREKA 
/
X
X
/
/
/
X
76
ED246
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 
/
X
/
/
/
/
X
77
ED247
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI 
/
X
/
/
/
/
X
78
ED248
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) FIZIK 
/
X
/
/
/
/
X
79
ED249
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK 
/
X
/
/
/
/
X
80
ED260
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) KIMIA 
/
X
/
/
/
/
X
13
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
81
EE200
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 
X
X
X
X
/
/
X
82
EE241
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRONIK 
X
X
/
/
/
/
X
83
EE242
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
X
X
/
/
/
/
X
14
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA
84
EH220
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA 
X
X
/
X
/
/
X
85
EH224
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DENGAN PERSEKITARAN 
X
X
/
X
/
/
X
86
EH241
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DAN PROSES 
X
X
/
X
/
/
X
87
EH242
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DAN BIOPROSES 
X
X
/
X
/
/
X
88
EH243
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MINYAK DAN GAS 
X
X
/
X
/
/
X
15
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
89
EM220
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MEKANIKAL 
X
X
/
/
/
/
X
90
EM241
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) (KEPUJIAN) 
X
X
/
/
/
/
X
16
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI
91
FF223
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) SKRIN 
/
X
/
/
/
/
/
92
FF224
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) PENULISAN ARTISTIK 
/
X
/
/
/
/
/
93
FF225
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) TEATER 
/
X
/
/
/
/
/
94
FF226
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) PENGURUSAN INDUSTRI SENI 
/
X
/
/
/
/
/
95
FF227
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) ANIMASI & TEKNOLOGI SKRIN 
/
X
/
/
/
/
/
17
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN
96
HM240
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN HOTEL 
/
X
/
X
/
/
/
97
HM241
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELANCONGAN 
/
X
/
X
/
/
X
98
HM242
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
/
X
/
X
/
/
/
99
HM245
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI 
/
X
/
X
/
/
/
18
FAKULTI SAINS KESIHATAN
100
HS240
SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
X
101
HS241
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
X
102
HS242
SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
X
103
HS243
SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
X
104
HS244
SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
X
105
HS245
SARJANA MUDA PEMULIHAN CARA KERJA (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
X
106
HS246
SARJANA MUDA OPTOMETRI (KEPUJIAN) 
/
X
/
X
/
/
X
107
HS247
SARJANA MUDA PEMAKANAN DAN DIETETIK (KEPUJIAN) 
/
X
/
X
/
/
X
19
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KOMTEMPORARI
20
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT
108
IM244
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN 
/
X
/
/
/
/
X
109
IM245
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT 
/
X
/
/
/
/
X
110
IM246
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN REKOD 
/
X
/
/
/
/
X
111
IM247
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PUSAT SUMBER 
/
X
/
/
/
/
X
21
FAKULTI UNDANG-UNDANG
112
LW224
IJAZAH SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 
/
X
/
X
/
/
/
22
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA
113
MC220
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
114
MC241
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) KEWARTAWANAN 
/
X
/
/
/
/
/
115
MC242
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PERHUBUNGAN AWAM 
/
X
/
/
/
/
/
116
MC243
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PENYIARAN 
/
X
/
/
/
/
/
117
MC244
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PERIKLANAN 
/
X
/
/
/
/
/
118
MC245
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PENERBITAN 
/
X
/
/
/
/
/
119
MC246
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) KOMUNIKASI INSTRUKSIONAL DAN LATIHAN 
/
X
/
/
/
/
/
120
MC247
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) KOMUNIKASI ANTARAPERSONAL 
/
X
/
/
/
/
/
121
MC248
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN POLISI 
/
X
/
/
/
/
/
23
FAKULTI PERUBATAN
122
MBBS240
SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA PEMBEDAHAN 
X
X
/
X
/
/
X
24
FAKULTI MUZIK
123
MU220
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
124
MU221
SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
125
MU222
SARJANA MUDA SENI MUZIK PERSEMBAHAN (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
126
MU223
SARJANA MUDA PERNIAGAAN MUZIK (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
25
FAKULTI FARMASI
127
PH240
SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) 
X
X
/
X
/
/
X
26
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI
128
SR241
SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/
129
SR243
SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN) 
/
X
/
/
/
/
/