ALAMAT FAKULTI BAGI PENGHANTARAN DOKUMEN
No.
ALAMAT
NO. TELEFON / FAKS

1.


PROGRAM PROFESIONAL FAKULTI PERAKAUNAN  

TINGKAT 14, MENARA SAAS
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
40450 SHAH ALAM
SELANGOR


03-5544 4820/ 03-5544 4802/ 03-5544 4823/ 03-5543 5794

2.

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
40450 SHAH ALAM
SELANGOR

03-5543 5893/ 03-5543 5980/ 03-5544 4174

3.

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
40450 SHAH ALAM
SELANGOR

03‐5544 4743 / 03 - 5521 1943 / 03 - 5521 1944

4.


FAKULTI UNDANG - UNDANG
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
40450 SHAH ALAM
SELANGOR


03-5543 5956/ 03-5544 4126/ 03-5544 4125/ 03-5521 1037/ 03-5543 5955

5.

FAKULTI PERUBATAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
KAMPUS SUNGAI BULOH
JALAN HOSPITAL
47000 SUNGAI BULOH
SELANGOR

03-6126 5218/ 03-6126 5222