MAKLUMAT AM ( Sila Baca Dengan Teliti Sebelum Mengisi Borang )

No KP Baru Pemohon:
 
cth:050920025209
No PIN:
 
   
Nota : Pemohon hanya boleh menyemak status dokumen atau mencetak borang sahaja
   

Bahagian Pengambilan Pelajar
Kompleks Antarabangsa
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Selangor
Sebarang Pertanyaan lanjut atau masalah sila hubungi talian Bahagian Pengambilan Pelajar dari
jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang (Isnin hingga Jumaat hari bekerja sahaja)