Advertisement
SURAT TAWARAN KE PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU---

SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU BAGI PENGAMBILAN MAC 2011

SEMAK SURAT TAWARAN
 
NO KP BARU :
eg. 800610115039
 
   
Nota :

1. Pemohon yang BERJAYA sahaja akan dapat melihat Salinan Surat Tawaran.Pemohon yang berjaya diminta mencetak sendiri surat tawaran. Sila mendaftar pada tarikh yang telah ditetapkan.

2. Semua pemohon yang berjaya ditawarkan akan mengikuti pengajian secara Pendidikan Jarak Jauh (e-PJJ).

3. Keputusan Kemasukan Adalah Muktamad.

4-Panduan Pembayaran Yuran Program Pensiswazahan Guru (PPG)

Untuk Pertanyaan Sila hubungi
03-5522 5498, 03-5522 5238,03-5522 5314, 03-5522 5358, 03-5522 5315, 03-5522 5318