Advertisement
KEPUTUSAN PERMOHONAN ONLINE PLK UITM---
 

SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENGAJIAN SECARA PLK BAGI PENGAMBILAN

SEMAK SURAT TAWARAN
NO KP BARU :
eg. 840615015257 tiada '-'
 
   

Nota :

1. Bagi Program PLK (AC220, LW213 ) kuliah dijalankan pada hari ahad 7 kali persemester.

2. Berikut adalah senarai program mengikut kampus yang tidak dapat ditawarkan kerana     bilangan pelajar tidak mencukupi.

    KAMPUS SHAH ALAM          : CT223, ED220, HM220, HM221, HM222, HM225, IM226
    KAMPUS KUANTAN0           : AC22

    KAMPUS ARAU                     : BM220, BM222, BM223
    KAMPUS JOHOR BAHRU   : BM220
    KAMPUS KOTA BHARU      
: BM220
    KAMPUS KOTA KINABALU
: AC220, BM220, BM222
    KAMPUS SAMARAHAN        
: AC220, BM220, BM222

3. Pemohon yang BERJAYA sahaja akan dapat melihat Salinan Surat Tawaran.Pemohon yang
    berjaya diminta mencetak sendiri surat tawaran. Sila mendaftar pada tarikh yang telah ditetapkan.

4. Bagi Pemohon yang TIDAK BERJAYA Salinan Surat Tawaran tidak akan dapat dilihat .

5. Keputusan Kemasukan Adalah Muktamad.

Untuk Pertanyaan Sila hubungi 03-5522 5291, 03-5522 5584