PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SESI 2 2018/2019

BIL FAKULTI KOD PROGRAM NAMA PROGRAM LEPASAN
SPM (S) PRA PERDAGANGAN (B) PRA SAINS (C)
Asasi
1 FAKULTI UNDANG-UNDANG 1 PI005 ASASI UNDANG-UNDANG UITM
Diploma
1 FAKULTI PERAKAUNAN 2 AC110 DIPLOMA PERAKAUNAN
AC120 DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN
2 FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 10 AD110 DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA
AD111 DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA GRAFIK DAN MEDIA DIGITAL)
AD112 DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA TEKSTIL)
AD113 DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA LOGAM HALUS)
AD114 DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA PERINDUSTRIAN)
AD115 DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SERAMIK)
AD116 DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA FESYEN)
AD117 DIPLOMA FOTOGRAFI DAN PENGIMEJAN KREATIF
AD118 DIPLOMA SENI HALUS
AD120 DIPLOMA TEKNOLOGI PERCETAKAN
3 FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 2 AM110 DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM
AM120 DIPLOMA PENTADBIRAN KORPORAT
4 FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR 9 AP111 DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH
AP114 DIPLOMA UKUR BAHAN
AP115 DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH
AP116 DIPLOMA BANGUNAN
AP117 DIPLOMA REKABENTUK DALAMAN
AP119 DIPLOMA UKUR BANGUNAN
AP120 DIPLOMA SAINS GEOMATIK
AP148 DIPLOMA SENIBINA LANDSKAP
AP243 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA
5 AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 1 LG120 DIPLOMA BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI PROFESIONAL
6 FAKULTI SAINS GUNAAN 5 AS114 DIPLOMA MIKROBIOLOGI
AS116 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN
AS117 DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN
AS120 DIPLOMA SAINS
AS121 DIPLOMA TEKNOLOGI INDUSTRI HIGIEN DAN KESELAMATAN
7 FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 3 AT110 DIPLOMA PENGURUSAN LADANG
AT112 DIPLOMA PENGELUARAN HERBA
AT117 DIPLOMA AKUAKULTUR
8 FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN 6 BA111 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN
BA114 DIPLOMA ANALISIS PELABURAN
BA115 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURANS)
BA117 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN)
BA118 DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT
BA119 DIPLOMA PENGAJIAN PERBANKAN
9 FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 3 CS110 DIPLOMA SAINS KOMPUTER
CS111 DIPLOMA STATISTIK
CS143 DIPLOMA SAINS MATEMATIK
10 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 1 EC110 DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM
11 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 1 EE111 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK)
12 FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 1 EH110 DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA
13 FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 1 EM110 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
14 FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 5 FF111 DIPLOMA FILEM
FF112 DIPLOMA PENULISAN SKRIP
FF113 DIPLOMA TEATER
FF114 DIPLOMA PENGURUSAN SENI
FF115 DIPLOMA ANIMASI
15 FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 5 HM110 DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL
HM111 DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN
HM112 DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN
HM115 DIPLOMA SENI KULINARI
HM116 DIPLOMA SENI PASTRI
16 AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI 2 IC110 DIPLOMA MUAMALAT
IC120 DIPLOMA PENGURUSAN HALAL
17 FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 2 IM110 DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT
IM120 DIPLOMA PENGURUSAN PERPUSTAKAAN
18 FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 2 MC110 DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA
MC111 DIPLOMA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU DAN KEUSAHAWANAN KANDUNGAN
19 FAKULTI MUZIK 1 MU110 DIPLOMA SENI MUZIK
20 FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 4 SR111 DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI
SR113 DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN
SR115 DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN
SR117 DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI