PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SESI 2 2020/2021

BIL FAKULTI KOD PROGRAM NAMA PROGRAM LEPASAN
SPM (S) PRA PERDAGANGAN (B) PRA SAINS (C)
Asasi
1 FAKULTI UNDANG-UNDANG 1 PI005 ASASI UNDANG-UNDANG UITM
Diploma
1 FAKULTI PERAKAUNAN 2 AC110 DIPLOMA PERAKAUNAN
AC120 DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN
2 FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 1 AD110 DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA
3 FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 2 AM110 DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM
AM120 DIPLOMA PENTADBIRAN KORPORAT
4 FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR 9 AP111 DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH
AP114 DIPLOMA UKUR BAHAN
AP115 DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH
AP116 DIPLOMA BANGUNAN
AP117 DIPLOMA REKABENTUK DALAMAN
AP119 DIPLOMA UKUR BANGUNAN
AP120 DIPLOMA SAINS GEOMATIK
AP148 DIPLOMA SENIBINA LANDSKAP
AP243 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA
5 AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 1 LG120 DIPLOMA BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI PROFESIONAL
6 FAKULTI SAINS GUNAAN 8 AS113 DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER
AS114 DIPLOMA MIKROBIOLOGI
AS115 DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN
AS116 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN
AS117 DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN
AS118 DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL
AS120 DIPLOMA SAINS
AS121 DIPLOMA TEKNOLOGI INDUSTRI HIGIEN DAN KESELAMATAN
7 FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 3 AT110 DIPLOMA PENGURUSAN LADANG
AT112 DIPLOMA PENGELUARAN HERBA
AT117 DIPLOMA AKUAKULTUR
8 FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN 6 BA111 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN
BA114 DIPLOMA ANALISIS PELABURAN
BA115 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURANS)
BA117 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN)
BA118 DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT
BA119 DIPLOMA PENGAJIAN PERBANKAN
9 FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 4 CS110 DIPLOMA SAINS KOMPUTER
CS111 DIPLOMA STATISTIK
CS112 DIPLOMA SAINS AKTUARI
CS143 DIPLOMA SAINS MATEMATIK
10 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 1 EC110 DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM
11 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 2 EE111 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK)
EE112 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA)
12 FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 1 EH110 DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA
13 FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 1 EM110 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
14 FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 5 FF111 DIPLOMA FILEM
FF112 DIPLOMA PENULISAN SKRIP
FF113 DIPLOMA TEATER
FF114 DIPLOMA PENGURUSAN SENI
FF115 DIPLOMA ANIMASI
15 FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 5 HM110 DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL
HM111 DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN
HM112 DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN
HM115 DIPLOMA SENI KULINARI
HM116 DIPLOMA SENI PASTRI
16 FAKULTI SAINS KESIHATAN 6 HS110 DIPLOMA KEJURURAWATAN
HS111 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN
HS112 DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN
HS113 DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN
HS114 DIPLOMA FISIOTERAPI
HS115 DIPLOMA PEMULIHAN CARA KERJA
17 AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI 2 IC110 DIPLOMA MUAMALAT
IC120 DIPLOMA PENGURUSAN HALAL
18 FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 2 IM110 DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT
IM120 DIPLOMA PENGURUSAN PERPUSTAKAAN
19 FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 2 MC110 DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA
MC111 DIPLOMA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU DAN KEUSAHAWANAN KANDUNGAN
20 FAKULTI MUZIK 1 MU110 DIPLOMA SENI MUZIK
21 FAKULTI FARMASI 1 PH110 DIPLOMA FARMASI
22 FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 2 SR111 DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI
SR113 DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN