PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SESI 2 2021/2022

BIL FAKULTI KOD PROGRAM NAMA PROGRAM LEPASAN
SPM (S) PRA PERDAGANGAN (B) PRA SAINS (C)
Asasi
1 FAKULTI UNDANG-UNDANG 1 PI005 ASASI UNDANG-UNDANG UITM
Diploma
1 FAKULTI PERAKAUNAN 2 AC110 DIPLOMA PERAKAUNAN
AC120 DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN
2 FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 2 AM110 DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM
AM120 DIPLOMA PENTADBIRAN KORPORAT
3 FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR 10 AP111 DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH
AP114 DIPLOMA UKUR BAHAN
AP115 DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH
AP116 DIPLOMA BANGUNAN
AP117 DIPLOMA REKABENTUK DALAMAN
AP119 DIPLOMA UKUR BANGUNAN
AP120 DIPLOMA SAINS GEOMATIK
AP123 DIPLOMA TEKNOLOGI GEOSPATIAL
AP148 DIPLOMA SENIBINA LANDSKAP
AP243 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA
4 AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 1 LG120 DIPLOMA BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI PROFESIONAL
5 FAKULTI SAINS GUNAAN 8 AS113 DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER
AS114 DIPLOMA MIKROBIOLOGI
AS115 DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN
AS116 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN
AS117 DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN
AS120 DIPLOMA SAINS
AS121 DIPLOMA TEKNOLOGI INDUSTRI HIGIEN DAN KESELAMATAN
AS122 DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL DAN PAKAIAN
6 FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 4 AT110 DIPLOMA PENGURUSAN LADANG
AT112 DIPLOMA PENGELUARAN HERBA
AT113 DIPLOMA KEUSAHAWANAN TANI
AT117 DIPLOMA AKUAKULTUR
7 FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN 6 BA111 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN
BA114 DIPLOMA ANALISIS PELABURAN
BA115 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURANS)
BA117 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN)
BA118 DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT
BA119 DIPLOMA PENGAJIAN PERBANKAN
8 KOLEJ PENGAJIAN SENI KREATIF 9 CAAD110 DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA
CAFF111 DIPLOMA FILEM
CAFF112 DIPLOMA PENULISAN SKRIP
CAFF113 DIPLOMA TEATER
CAFF114 DIPLOMA PENGURUSAN SENI
CAFF115 DIPLOMA ANIMASI
CAFF116 DIPLOMA TEKNOLOGI TARI DAN DRAMA
CAMU110 DIPLOMA SENI MUZIK
CAMU111 DIPLOMA PRODUKSI AUDIO DIGITAL
9 KOLEJ PENGAJIAN KEJURUTERAAN 5 CEEC110 DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM
CEEE111 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK)
CEEE112 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA)
CEEH110 DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA
CEEM110 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
10 FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 4 CS110 DIPLOMA SAINS KOMPUTER
CS111 DIPLOMA STATISTIK
CS112 DIPLOMA SAINS AKTUARI
CS143 DIPLOMA SAINS MATEMATIK
11 FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 5 HM110 DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL
HM111 DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN
HM112 DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN
HM115 DIPLOMA SENI KULINARI
HM116 DIPLOMA SENI PASTRI
12 AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI 2 IC110 DIPLOMA MUAMALAT
IC120 DIPLOMA PENGURUSAN HALAL
13 FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 2 IM110 DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT
IM120 DIPLOMA PENGURUSAN PERPUSTAKAAN
14 FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 2 MC110 DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA
MC111 DIPLOMA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU DAN KEUSAHAWANAN KANDUNGAN
15 FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 2 SR111 DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI
SR113 DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN