PROGRAM SARJANA MUDA SESI 2 2020/2021

KOD PROGRAM NAMA PROGRAM LEPASAN
STPM (A) STAM (F) MATRIKULASI KPM, ASASI UiTM & ASASI SAINS UM (L) DIPLOMA IPT LAIN (N) DIPLOMA UiTM (D) TAHUN AKHIR UiTM (T) ASASI UNDANG-UNDANG UiTM (V)
1.FAKULTI PERAKAUNAN 1
AC220 SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN)
2.FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 13
AD228 SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN)
AD230 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN)
AD232 SARJANA MUDA PENGAJIAN BUDAYA VISUAL (KEPUJIAN)
AD233 SARJANA MUDA SENI REKA PERMAINAN KREATIF (KEPUJIAN)
AD241 SARJANA MUDA SENI REKA GRAFIK (KEPUJIAN)
AD242 SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN)
AD243 SARJANA MUDA SENI REKA LOGAM KONTEMPORARI (KEPUJIAN)
AD244 SARJANA MUDA SENI REKA PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN)
AD245 SARJANA MUDA SERAMIK PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN)
AD246 SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN)
AD247 SARJANA MUDA FOTOMEDIA KREATIF (KEPUJIAN)
AD290 SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN) DAN SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN
AD291 SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN) DAN SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN
3.FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 3
AM225 SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT (KEPUJIAN)
AM226 SARJANA MUDA PENTADBIRAN ALAM SEKITAR (KEPUJIAN)
AM228 SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN)
4.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR 11
AP220 SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK (KEPUJIAN)
AP221 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN)
AP224 SARJANA MUDA UKUR BAHAN (KEPUJIAN)
AP225 SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH (KEPUJIAN)
AP229 SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN (KEPUJIAN)
AP230 SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI (KEPUJIAN)
AP243 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA
AP246 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PEMBINAAN
AP247 SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN (KEPUJIAN)
AP248 SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP (KEPUJIAN)
AP256 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PEMBINAAN
5.AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 4
LG240 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI PROFESIONAL
LG241 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA MELAYU KOMUNIKASI PROFESIONAL
LG242 SARJANA MUDA BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA ARAB KOMUNIKASI PROFESIONAL
LG243 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA
6.FAKULTI SAINS GUNAAN 18
AS201 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI
AS203 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK
AS222 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA DENGAN PENGURUSAN
AS229 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERSEKITARAN
AS240 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS BAHAN DAN TEKNOLOGI
AS243 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI POLIMER
AS244 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS BIOMOLEKUL
AS245 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA GUNAAN
AS246 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
AS247 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERABOT
AS250 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN
AS251 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI
AS253 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA (ANALISIS FORENSIK)
AS254 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI MARIN
AS255 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN BIODIVERSITI
AS257 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MIKROBIOLOGI GUNAAN
AS290 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN DAN SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN)
AS291 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN DAN SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN)
7.FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 5
AT220 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN)
AT222 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (KEPUJIAN) AGRONOMI
AT223 SARJANA MUDA SAINS PERNIAGAANTANI (KEPUJIAN)
AT226 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) DALAM AGROTEKNOLOGI (BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN)
AT232 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (KEPUJIAN) TEKNOLOGI HORTIKULTUR
8.FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN 18
BA232 SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN)
BA233 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEUSAHAWANAN
BA234 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN)
BA235 SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN)
BA236 SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN)
BA240 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PEMASARAN
BA241 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) INSURANS
BA242 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEWANGAN
BA243 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
BA244 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN OPERASI
BA245 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERUNCITAN
BA246 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERNIAGAAN ANTARABANGSA
BA247 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGANGKUTAN
BA249 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERBANKAN ISLAM
BA250 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) EKONOMI PERNIAGAAN
BA251 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELABURAN
BA252 SARJANA MUDA PEMASARAN DIGITAL (KEPUJIAN)
BA290 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) EKONOMI PERNIAGAAN DAN SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN
9.FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 16
CS230 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN)
CS240 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN)
CS241 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) STATISTIK
CS242 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKTUARI
CS248 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN
CS249 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK
CS251 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK
CS253 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA
CS255 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) RANGKAIAN KOMPUTER
CS259 SARJANA MUDA SISTEM MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM PINTAR
CS264 SARJANA MUDA SISTEM MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN
CS266 SARJANA MUDA SISTEM MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT
CS267 SARJANA MUDA SAINS MATEMATIK PEMODELAN DAN ANALITIK (KEPUJIAN)
CS269 SARJANA MUDA PENGKOMPUTERAN MUDAH ALIH (KEPUJIAN)
CS290 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN DAN SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) EKONOMI PERNIAGAAN
CS291 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) STATISTIK DAN SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (LOGISTIK DAN PERNIAGAAN PENGEDARAN) DENGAN KEPUJIAN
10.FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 2
EC220 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM
EC221 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM (INFRASTRUKTUR)
11.FAKULTI PENDIDIKAN 7
ED241 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA
ED242 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN SENI DAN SENIREKA
ED246 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
ED247 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI
ED248 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) FIZIK
ED249 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK
ED260 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) KIMIA
12.FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 3
EE200 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
EE241 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
EE242 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIK
13.FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 3
EH220 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA
EH225 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA (PERSEKITARAN) DENGAN KEPUJIAN
EH243 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MINYAK DAN GAS
14.FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 2
EM220 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MEKANIKAL
EM241 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) (KEPUJIAN)
15.FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 10
FF230 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) PENGARAHAN FILEM
FF231 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) SINEMATOGRAFI
FF232 SARJANA MUDA (KEPUJIAN) PENULISAN SKRIN
FF233 SARJANA MUDA (KEPUJIAN) PENULISAN KREATIF
FF234 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) PRODUKSI TEATER
FF235 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) SINOGRAFI
FF236 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI
FF237 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PRODUKSI FILEM
FF238 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 2D
FF239 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 3D
16.FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 5
HM240 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN HOTEL
HM241 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELANCONGAN
HM242 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN
HM245 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI
HM252 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN DENGAN KEUSAHAWANAN
17.AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI 2
IC210 SARJANA MUDA MUAMALAT (KEPUJIAN)
IC220 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI HALAL (KEPUJIAN)
18.FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 4
IM244 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN
IM245 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT
IM246 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN REKOD
IM249 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN KANDUNGAN MAKLUMAT
19.FAKULTI UNDANG-UNDANG 1
LW224 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN)
20.FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 1
MC220 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN)
21.FAKULTI MUZIK 4
MU220 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN)
MU221 SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN)
MU222 SARJANA MUDA SENI MUZIK PERSEMBAHAN (KEPUJIAN)
MU223 SARJANA MUDA PERNIAGAAN MUZIK (KEPUJIAN)
22.FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 3
SR241 SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN)
SR243 SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN)
SR245 SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KECERGASAN (KEPUJIAN)