PROGRAM SARJANA MUDA SESI 1 2021/2022

KOD PROGRAM NAMA PROGRAM LEPASAN
STPM (A) STAM (F) MATRIKULASI KPM, ASASI UiTM & ASASI SAINS UM (L) DIPLOMA IPT LAIN (N) DIPLOMA UiTM (D) TAHUN AKHIR UiTM (T) ASASI UNDANG-UNDANG UiTM (V)
1.FAKULTI PERAKAUNAN 1
AC220 SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN)
2.FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 3
AM225 SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT (KEPUJIAN)
AM226 SARJANA MUDA PENTADBIRAN ALAM SEKITAR (KEPUJIAN)
AM228 SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN)
3.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR 11
AP220 SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK (KEPUJIAN)
AP221 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN)
AP224 SARJANA MUDA UKUR BAHAN (KEPUJIAN)
AP225 SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH (KEPUJIAN)
AP229 SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN (KEPUJIAN)
AP230 SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI (KEPUJIAN)
AP243 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA
AP246 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PEMBINAAN
AP247 SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN (KEPUJIAN)
AP248 SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP (KEPUJIAN)
AP256 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PEMBINAAN
4.AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 4
LG240 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI PROFESIONAL
LG241 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA MELAYU KOMUNIKASI PROFESIONAL
LG242 SARJANA MUDA BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA ARAB KOMUNIKASI PROFESIONAL
LG243 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA
5.FAKULTI SAINS GUNAAN 20
AS201 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI
AS203 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK
AS222 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA DENGAN PENGURUSAN
AS229 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERSEKITARAN
AS239 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI HIGIENE INDUSTRI DAN KESELAMATAN
AS240 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS BAHAN DAN TEKNOLOGI
AS243 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI POLIMER
AS244 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS BIOMOLEKUL
AS245 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA GUNAAN
AS246 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
AS247 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERABOT
AS250 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN
AS251 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI
AS253 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA (ANALISIS FORENSIK)
AS255 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN BIODIVERSITI
AS256 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI MARIN LESTARI
AS257 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MIKROBIOLOGI GUNAAN
AS258 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) EKO-TEKNOLOGI
AS290 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN DAN SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN)
AS291 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN DAN SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN)
6.FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 6
AT220 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN)
AT222 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (KEPUJIAN) AGRONOMI
AT223 SARJANA MUDA SAINS PERNIAGAANTANI (KEPUJIAN)
AT226 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) DALAM AGROTEKNOLOGI (BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN)
AT228 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PINTAR PENGELUARAN TANAMAN DENGAN KEPUJIAN
AT232 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (KEPUJIAN) TEKNOLOGI HORTIKULTUR
7.FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN 18
BA232 SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN)
BA233 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEUSAHAWANAN
BA234 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN)
BA235 SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN)
BA236 SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN)
BA240 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PEMASARAN
BA241 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) INSURANS
BA242 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEWANGAN
BA243 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
BA244 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN OPERASI
BA245 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERUNCITAN
BA246 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERNIAGAAN ANTARABANGSA
BA247 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGANGKUTAN
BA249 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERBANKAN ISLAM
BA250 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) EKONOMI PERNIAGAAN
BA251 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELABURAN
BA252 SARJANA MUDA PEMASARAN DIGITAL (KEPUJIAN)
BA290 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) EKONOMI PERNIAGAAN DAN SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN
8.KOLEJ PENGAJIAN SENI KREATIF 28
CAAD228 SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN)
CAAD230 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN)
CAAD232 SARJANA MUDA PENGAJIAN BUDAYA VISUAL (KEPUJIAN)
CAAD233 SARJANA MUDA SENI REKA PERMAINAN KREATIF (KEPUJIAN)
CAAD234 SARJANA MUDA SENI REKA GERAK KREATIF (KEPUJIAN)
CAAD241 SARJANA MUDA SENI REKA GRAFIK (KEPUJIAN)
CAAD242 SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN)
CAAD243 SARJANA MUDA SENI REKA LOGAM KONTEMPORARI (KEPUJIAN)
CAAD244 SARJANA MUDA SENI REKA PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN)
CAAD245 SARJANA MUDA SERAMIK PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN)
CAAD246 SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN)
CAAD247 SARJANA MUDA FOTOMEDIA KREATIF (KEPUJIAN)
CAAD290 SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN) DAN SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN
CAAD291 SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN) DAN SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN
CAFF230 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) PENGARAHAN FILEM
CAFF231 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) SINEMATOGRAFI
CAFF232 SARJANA MUDA (KEPUJIAN) PENULISAN SKRIN
CAFF233 SARJANA MUDA (KEPUJIAN) PENULISAN KREATIF
CAFF234 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) PRODUKSI TEATER
CAFF235 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) SINOGRAFI
CAFF236 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI
CAFF237 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PRODUKSI FILEM
CAFF238 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 2D
CAFF239 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 3D
CAMU220 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK
CAMU221 SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN)
CAMU222 SARJANA MUDA SENI MUZIK PERSEMBAHAN (KEPUJIAN)
CAMU223 SARJANA MUDA PERNIAGAAN MUZIK (KEPUJIAN)
9.KOLEJ PENGAJIAN KEJURUTERAAN 13
CEEC220 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM
CEEC221 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM (INFRASTRUKTUR)
CEEE200 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
CEEE241 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
CEEE242 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIK
CEEH220 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA
CEEH225 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA (PERSEKITARAN) DENGAN KEPUJIAN
CEEH243 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MINYAK DAN GAS
CEEM220 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MEKANIKAL
CEEM222 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN
CEEM242 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN
CEEM243 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN
CEEM245 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) DENGAN KEPUJIAN
10.FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 17
CS230 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN)
CS240 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN)
CS241 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) STATISTIK
CS242 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKTUARI
CS248 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN
CS249 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK
CS251 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK
CS253 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA
CS255 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) RANGKAIAN KOMPUTER
CS259 SARJANA MUDA SISTEM MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM PINTAR
CS264 SARJANA MUDA SISTEM MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN
CS266 SARJANA MUDA SISTEM MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT
CS267 SARJANA MUDA SAINS MATEMATIK PEMODELAN DAN ANALITIK (KEPUJIAN)
CS269 SARJANA MUDA PENGKOMPUTERAN MUDAH ALIH (KEPUJIAN)
CS270 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN MUDAH ALIH
CS290 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN DAN SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) EKONOMI PERNIAGAAN
CS291 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) STATISTIK DAN SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (LOGISTIK DAN PERNIAGAAN PENGEDARAN) DENGAN KEPUJIAN
11.FAKULTI PERGIGIAN 1
DS240 SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN
12.FAKULTI PENDIDIKAN 7
ED241 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA
ED242 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN SENI DAN SENIREKA
ED246 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
ED247 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI
ED248 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) FIZIK
ED249 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK
ED260 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) KIMIA
13.FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 5
HM240 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN HOTEL
HM241 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELANCONGAN
HM242 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN
HM245 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI
HM252 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN DENGAN KEUSAHAWANAN
14.FAKULTI SAINS KESIHATAN 8
HS240 SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN)
HS241 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN)
HS242 SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN)
HS243 SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN)
HS244 SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN)
HS245 SARJANA MUDA PEMULIHAN CARA KERJA (KEPUJIAN)
HS246 SARJANA MUDA OPTOMETRI (KEPUJIAN)
HS257 SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN)
15.AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI 2
IC210 SARJANA MUDA MUAMALAT (KEPUJIAN)
IC220 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI HALAL (KEPUJIAN)
16.FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 4
IM244 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN
IM245 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT
IM246 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN REKOD
IM249 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN KANDUNGAN MAKLUMAT
17.FAKULTI UNDANG-UNDANG 1
LW224 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN)
18.FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 9
MC241 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) KEWARTAWANAN
MC242 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PERHUBUNGAN AWAM
MC243 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PENYIARAN
MC244 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PERIKLANAN
MC245 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PENERBITAN
MC246 SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) KOMUNIKASI INSTRUKSIONAL DAN LATIHAN
MC247 SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) KOMUNIKASI ANTARAPERSONAL
MC248 SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN POLISI
MC249 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU (KEPUJIAN)
19.FAKULTI PERUBATAN 1
MBBS240 SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA PEMBEDAHAN
20.FAKULTI FARMASI 1
PH240 SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN)
21.FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 3
SR241 SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN)
SR243 SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN)
SR245 SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KECERGASAN (KEPUJIAN)