::  BERSAMAAN ::

Merujuk Perlembagaan Persekutuan

Semenanjung

 


Jika salah seorang ibu ATAU bapa calon adalah seorang Melayu yang beragama Islam/ Orang Asli seperti mana yang ditakrifkan dalam Perkara 160 (2) Perlembagaan Persekutuan; maka anaknya adalah dianggap seorang Bumiputera.

 

Sabah

 


Jika bapa calon adalah seorang Melayu yang beragama Islam/ Peribumi Sabah seperti mana yang ditakrifkan dalam Perkara 161 A (6) (b) Perlembagaan Persekutuan; maka anaknya adalah dianggap seorang Bumiputera.

 

Sarawak

 


Jika bapa DAN ibu calon adalah seorang Peribumi Sarawak seperti mana yang ditakrifkan dalam Perkara 161 A (6) (a) Perlembagaan Persekutuan; maka anaknya adalah dianggap seorang Bumiputera.

 

 

Pengiktirafan Secara Pentadbiran

Pentadbiran

 


Kerajaan telah bersetuju untuk mengiktiraf secara pentadbiran taraf Bumiputera kepada rakyat di Sabah dan Sarawak, iaitu bagi anak-anak yang salah seorang ibu atau bapanya adalah Bumiputera.

 

 

INFOMDAB